Podporujeme tvorivosť a nezávislý život ľudí s mentálnym znevýhodnením.
Nechajte sa inšpirovať.

 

 

PRIMA je nezisková organizácia, ktorá od roku 1997 poskytuje sociálne služby dospelým ľuďom s mentálnym znevyhodnením dennou formou v DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. Okrem toho zamestnáva 4 ľudí s mentálnym a viacnásobným znevýhodnením v CHRÁNENEJ DIELNI.

Vízia

Našou víziou je spoločnosť, v ktorej dospelí ľudia so znevýhodnením žijú svoj vlastný dospelý život, naplnený ich vzťahmi, prácou, rodinami, nápadmi, úspechmi, zlyhaniami a opätovnými pokusmi.

Poslanie

Chceme podporovať dospelých ľudí s mentálnym znevyhodnením a ich príbuzných tak, aby zvládli svoj život a nachádzali možnosť osobnej realizácie.
Nepovažujeme ich za deti - nehráme sa s nimi, nevychovávame ich, nekŕmime ich. To, čo robia, hovoria a o čom snívajú, berieme vážne.

 

janko
Veselice upadli do zabudnutia.
Janko

Kontakty

Telefón

02/434 118 13

Adresa

PRIMA n.o.
Banšelova 3988/4
821 04 Bratislava-Ružinov

IČO: 3182 1308
DIČ: 202 151 3274

Číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 2334 0780

Email

dssprima@dssprima.sk