Výrobky chránenej dielne ponúkame prostredníctvom: 

  • priameho predaja v našej dielni na Banšelovej ulici 4 v Bratislave,
  • priameho predaja na rôznych trhoch (pravidelne na Dni krivých zrkadiel, Radničkiných a rôznych mestských trhoch).  
  • náhradného plnenia,
  • na objednávku: telefonicky na čísle 02/ 43 41 18 13, alebo e-mailovej adrese obchod@dssprima.sk

Cenník zasielame na vyžiadanie.

Kompletný produktový katalóg si môžete pozrieť alebo stiahnuť TU.

 

 

Náhradné plnenie

Ponúkame Vám možnosť prostredníctvom zadania zákazky našej chránenej dielni, tzv. náhradným  plnením, nielen ušetriť Vaše finančné prostriedky, ale pomôcť nám v zabezpečení udržatelnosti prevádzky a pocitu zmysluplnosti života našich zamestnancov. Náš produktový katalóg nájdete TU. Všetky výrobky vieme farebne, materiálovo či veľkosťou prispôsobiť vašim požiadavkám. Každý kus je ručne vyrobený originál.

Našu chránenú dielňu nájdete aj v registri chránených dielní.

V zmysle zákona o službách zamestnanosti č.5/2004 Z.z., zákona č. 139/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, máte ako zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1písm. d zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnávate viac ako 20 zamestnancov v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu Vašich zamestnancov. Pokiaľ túto povinnosť ako zamestnávateľ neplníte, ste povinný do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka odviesť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vo výške trojnásobku minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho roku, v ktorom sa odvod realizuje. Zákonnú povinnosť môžete naplniť aj zadaním zákazky pre chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. V prípade, že by ste sa rozhodli pre túto alternatívu, možno v zmysle § 19 zákona č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov považovať zadanú zákazku podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti ako daňový výdavok.

Kontakty

Telefón

02/434 118 13

Adresa

PRIMA n.o.
Banšelova 3988/4
821 04 Bratislava-Ružinov

IČO: 3182 1308
DIČ: 202 151 3274

Číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 2334 0780

Email

dssprima@dssprima.sk