O službe

Cieľom Domova sociálnych služieb PRIMA je podporovať samostatnosť ľudí s mentálnym znevýhodnením v bežných denných činnostiach, vo vzťahoch a v práci. Hľadáme spôsoby, aby si znevýhodnení ľudia vedeli samostatne poradiť. Zvládnutie malých každodenných úloh ako nákupy, cestovanie, upratovanie, či vybavovanie na úradoch prinášajú viac sebavedomia a radosti nielen im, ale aj ich blízkym. Naši klienti majú  spoločný záujem o tvorivé činnosti, ktorým sa v PRIME cielene venujeme prostredníctvom výtvarných techník a divadelných aktivít.

Našou cieľovou skupinou sú mentálne znevýhodnení dospelí. Máme kapacitu 10 klientov. Potreby našich klientov sú veľmi rôznorodé z dôvodu rôznosti ich znevýhodnenia, odlišnému veku a odlišným osobnostiam. To, čo však majú všetci spoločné je, že potrebujú "natrénovať" niektoré úkony, aby mohli slobodnejšie a samostatnejšie fungovať v spoločnosti. Našou prioritou je rozvíjať ich samostatnosť tak, aby sme rešpektovali ich osobnostné danosti a preferencie. Týmto spôsobom si ľahšie nájdu svoje miesto v rodine, či spoločnosti a budú sa cítiť spokojní a užitoční.

Pracovná rehabilitácia znamená trénovanie určitých pracovných zručností, ktoré klienti potom vedia použiť v bežnom, každodennom živote. V rámci pracovnej rehabilitácie využívame voľnú výtvarnú tvorbu a tvorbu na objednávku, predovšetkým maľbu na textil (tričká, tašky, hodvábne šatky a detské body), výrobu jednoduchých šperkov (plstením, háčkovaním, spracovaním plastov či inými alternatívnymi technikami) a techniku dekupáže na dreve a keramike. Naše výrobky si môžete zakúpiť osobne v PRIME, alebo na rôznych trhoch.
Venujeme sa aj zvládaniu jednoduchej administratívy, ako je prijímanie a vybavovanie telefonátov, práca s internetom (vyhľadanie informácií, práca s facebookom, e-mailová komunikácia apod.), vybavovanie pochôdzok (pošta, nákupy materiálu...).

 

fotohrdlicka dsc 2528web upr

Sociálna rehabilitácia, čiže (znovu) vytváranie spoločenských vzťahov, znamená nielen mať a udržať si priateľov, ale aj vedieť si vypýtať kávu, zorientovať sa v knižnici alebo nechať si poradiť v potravinách. V rámci sociálnej rehabilitácie navštevujeme rôzne podujatia ako sú výstavy, divadelné predstavenia, kiná, pikniky, trhy...

fotohrdlicka dsc 1440print upr

Piatkové stretnutia v komornom divadle Ticho a spol. sú dramatoterapeutickým projektom PRIMY a divadelného zoskupenia STOPY SNOV, o.z. Stretávajú sa tu ôsmi klienti PRIMY, s herečkami Patríciou Jarjabkovou Garajovou, Dášou Rúfusovou a Alenou Horňákovou, pod režisérskym vedením Viki Janouškovej (do októbra 2014) a Roba Horňáka (od novembra 2014).

Na podklade jednoduchých hereckých cvičení a krátkych improvizačných etúd vzniká každý rok nová autorská inscenácia.

Momentálne hráme inscenáciu "RaJ, alebo láska je (mo)drina."

Viac o našich divadelných projektoch nájdete TU.

Tešíme sa na vás v divadle Ticho a spol.

LUD 4975 upr

Podľa Zákona o sociálnych službách (Zákon č. 448/2008 Z. z.) poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálu rehabilitáciu, zabezpečujeme pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvárame podmienky na vzdelávanie.

Kontakty

Telefón

02/434 118 13

Adresa

PRIMA n.o.
Banšelova 3988/4
821 04 Bratislava-Ružinov

IČO: 3182 1308
DIČ: 202 151 3274

Číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 2334 0780

Email

dssprima@dssprima.sk